Inbjudan

till ELMIA Mässan

2009

 

Sommaren är inte slut med ARTOTEC!

ARTOTECELMIA PARK & GOLF Mässa
Nordens fackmässa för utemiljöer

22-24 september 2009

Monter B06:36 Hall B

Invitation-ARTOTEC-ELMIA.pdf

Ladda ner inbjudan

Invitation-ARTOTEC-ELMIA.pdf

Ladda ner karta

Här följer en kort presentation inför vårt representation vid ELMIA-mässa i Jönköping.

ARTOTEC har nu gått från utveckling och forskning till att sälja sina produkter på marknaden.

Det är med stor hänsyn till de senaste europeiska säkerhets -standarder och normer SS-EN 1176:2008 och SS-EN 1177:2008 (justerade i Sverige våren 2009) som ARTOTEC på ett tydligt sätt formger sina produkter.

Samtliga lekredskap är även anpassade för att kunna användas även av rörelsehindrade barn. (se dokumentation från bl.a Hjälpmedelsinstitutet / Norrbacka-Eugeniasstiftelsen webbsidan.)

ARTOTEC /forskning är en organisation som för samman experter från skilda områden för att främja och stödja utvecklingen av nya innovativa lekmiljöer, lekredskap och lekskulpturer.

ARTOTEC AB är ett företag som formger, tillverkar och säljer alternativa och innovativa lekredskap/lekskulpturer för barn och vuxna i utemiljöer.

Prio 1 har så här långt varit att ta fram så bra produkter som möjligt och det har vi lyckats väl med.

ARTOTECs produkter tillverkas i Sverige och vi kan konstaterar att detta är en garanti för hög kvalitet.

– Dessutom är den inhemska tillverkningen helt i linje med företagets policy när det gäller miljö, säkerhet och hållbarhet.

– I dag består det tvärvetenskapliga nätverket av ett 65-tal personer. Det rör sig bland annat om konstnärer, arkitekter, stadsplanerare, forskare, ergonom, designer, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och branschfolk.

Vi har också, på ett tydligt sätt uppmärksammat hur mycket övriga lekredskapsleverantörer, specialister, samt institutioner blivit uppenbart INSPIRERADE av vår högkvalitativa och ambitiösa verksamhet. Liksom ringar på vattnet eller i enlighet med IBS spiralens teoremet och ARTOTECs värdegrund navigerar vi mot framtiden och för allas glädje.

Introduktionserbjudande till 24/9 – 2009
Teckna er för intresseanmälan redan nu!
Vi ger er 10% i rabatt på lagda ordrar fram till Elmia- mässan och under själva mässan. Beställningar skall vara slutförda under 2009. Efter mässan gäller åter ordinarie pris.

Vällkomna att träffa oss!

Med Vänliga Hälsningar
Frédéric Iriarte (konstnär, grundare ARTOTEC)

Förtidsbokning:
Telefon(mobil) Frédéric: 070 22 37 842
Telefon(mobil) Morgan: 070 068 78 90

ARTOTEC AB
info@artotec.se

www.artotec.se

OBS! Angående inbjudan! Vill du inte få mera information från oss, var vänlig att maila det till oss info@artotec.org
Design studio Tel: 070 22 37 842
Sandtorpsvägen 5 - 153 30 JÄRNA - Tel: 08 551 701 77
Copyright ARTOTEC ©2009