En unik och karaktäristisk futuristisk, ergonomisk och organisk design!

För en hållbar miljö för framtida generationer. Framtiden är nu!

En värld med [Konst & Teknik] för Alla!

Ett koncept som ger en dimension som kombinerar kultur och urbanisering.

Pedagogisk lek, didaktik och högt lekvärde!

Så väl kognitivt som fysikskt stimulerande motionsredskap och vilo/rastplatser för alla, unga och äldre.

Integrerade lösningar för ALLA miljöer!

Konst för din stad, integrerad i miljö och arkitektur som bidrar till en modern konstnärlig identitet för fritid och komfort.

Högsta kvalitet för en hållbar framtid!

Med högsta kvalitet för att skapa lekplatser, rastplatser och offentliga platser, hela utemiljöer som är tillgängliga för alla, yngre som vuxna. ARTOTEC en signature för kvalitet!

Skapa en helt unik miljö med våra lekskulpturer och urbana möbler!

En förbättring av offentliga platser för allas glädje!

Universal Design eller Design för Alla konceptet.

Nya spännande lekredskap från ARTOTEC lockar fantasin och främjar välbefinnandet. Våra produkter är tillgängliga för så väl barn som vuxna oavsett funktionell förmåga. Välbefinnandet är ett begrepp byggt på subjektiva upplevelser av hälsa.

Säkerhet och hållbarhet!

Vi har varit framgångsrikt engagerade i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandarden SS-EN 1176:2008 och vår lekutrustning och våra urbana möbler är mycket robusta och tåliga.

Vill du begära en offert med leveransvilkor?
Behöver du ritningsunderlag i dwg format för gällande säkerhetsavstånd eller fallunderlag?
Fotodokumentation för publiceringar?
Boka tid för möte, utställning, eller föreläsning?
Har du en fråga angående våra produkter?
Våra rekommendationer?

Kontakta då oss per mail eller ring oss!

E-post: info@artotec.se
Skype: artotec.ab
Tel: 08 551 701 77
Mobile: 070 22 37 842
Begär Offert Online

© Exklusiv upphovsrätt ARTOTEC AB

Gilla oss på FaceBook

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Konst & Design böcker !

ARTOTEC har publicerat i samarbete med Irréaliste Förlaget flera konst, design, litterära böcker och forskningsrapporter både med intresse fokuserad på miljögestaltning, formgivning, grafisk design och konst som stimulerar, inspirerar landskapsarkiteker, arkitekter, park och utemiljöplanerare, parkingenjör, skolpersonal, kommunansvarige, byggentreprenör och diverse brukare.

Irréaliste Förlaget har alltid stött oss med våra böcker, kataloger och vetenskapliga publikationer, och get oss god erfarenhet om multimedia verktyg, bland annat film och andra samtida visuella och litterära uttryck.

Nedan presenteras diverse material publicerade i samarbete med etablerade författare.

Dessa böcker finns även i flertal bokhandel specialiserade på konst och design på många museer av samtidskonst runt om i Europa. De kan också lånnas i ett antal bibliotek, universitet och högskolor, särskilt i Europa.

Irréaliste Förlaget har presenterat, representerat och distribuerat sina verk vid olika tillfällen, mässor eller utställningar. Nedanför är en lista över kunder och partners.

Muséer & Institutioner:

I Sverige:
Moderna Muséet, Lijlevalchskonsthallen, Lundkonsthall, Göteborgsmuséet, Malmömuséet, Norköpingsmuséet och konsthall, Östergötlands Läns Muséum, Örnsköldsviksmuséet, Bildmuséet Umeå, Södertälje konsthall, Upplandsväsby konsthall, Kalmar muséet, Akademin för de fria konsterna, Estetisk-filosofiska fakulteten Karlstad m.m

I Norge:
Museet Samtidskunst, Museum Astrup i Oslo.

I Frankrike:
Le Musée d´Art Moderne de la ville de Paris, le Centre Georges Pompidou i Paris har varit deras första kunder, sedan Art-curial, Galerie Beaubourg, Franska Institutet och flera konsthallar i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Stavanger, Helsingfors m.m

Bibliotek och bokhandel:

Bibliothèque nationale (Paris), Kungliga biblioteket Stockholm, AkademiBokhandeln, BokSkotten Bokhandel, Bokpalatset, Hedengrens Bokhandel, Hömlan Bokhandel, I & PF, Konst Bibliofilen, Konstig AB, NK Bokhandel, Rudin Bo Bokhandel, Seelig, Sandler Mergel, Edition Sonet, Art & Form Konsthandel, Victors Konsthandel, Librairie La Plume, Librairie Torcatis, Librairie Teepe och i Barcelona, Köpenhamn, Helsingfors, Stavanger, Oslo, Perpignan, Paris, Stockholm, USA, England. Biblio.com, Exlibris, Ad-Libris m.m.

Mässor: Bokmässan Göteborg, Konstmässan Stockholm m.m.

Dessa böcker kan beställas från ARTOTEC cirka fyra veckor för leverans. Priser exkl. moms + porto.

För mer information Kontakta oss!

Konst & Design Böcker

ARTOTEC UNIVERSUM

"Mellan Dröm och Verklighet
ARTOTECs Universum med Konst & Teknik”
Publicering 2010, ISBN 978-91-978337-3-8
Författare: Pehr Sällström, Frédéric Iriarte
71 färgreproduktioner, 44 sidor, Hardcover
Stor format 30 x 30 cm
Språk: svenska, franska
Pris: 650 kr + porto
Beställning Irréaliste Förlaget

IBS TEOREMET

"IBS Teoremet "
Iriartes Bicentriska Spiral
Publicering 2010, ISBN 978-91-978337-0-7
Författare: Pehr Sällström, Frédéric Iriarte
46 färgreproduktioner, 46 sidor, Hardcover
Format 21 x 21 cm
Språk: svenska, franska
Pris: 450 kr + porto
Beställning Irréaliste Förlaget

SPIREL 1 I FITTJA

"Spirel1 i Fittja" Miljonbygge i förvandling.
Publicering 2010, ISBN 978-91-978337-2-1
Fotos : István Borbas, Frédéric Iriarte
53 färgreproduktioner, 8 sidor
Format 21 x 30 cm
Språk: svenska
Pris: 140 kr + porto
Beställning Irréaliste Förlaget

KATALOG 2008

"ARTOTECs Katalog”
Publicering 2008, ISBN 978-91-978337-5-2
Ecrivain : ARTOTEC
32 färgreproduktioner, 12 sidor
Format 21 x 30 cm
Språk: svenska
Prix 150 Kr + porto
Beställning Irréaliste Förlaget

KATALOG 2009

Presentation av ARTOTECs produkter

ARTOTECs MASKOT

Fantasi och kunskap .
Känna,tänka och göra

KATALOG 2011

Presentation av ARTOTECs produkter.

KATALOG 2012

Presentation av ARTOTECs produkter.

EGON MÖLLER-NIELSEN

En uppsats publicerad vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet "Från bilderbok till lekskulptur" en jämförelse mellan Egon Möller-Nielsens (arkitekt och skulptör, född 1915 i Köpenhamn, död 1959) tecknade barnböcker och lekskulpturer. Ett aktivt startskott för ARTOTECs verksamhet.

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide.