En unik och karaktäristisk futuristisk, ergonomisk och organisk design!

För en hållbar miljö för framtida generationer. Framtiden är nu!

En värld med [Konst & Teknik] för Alla!

Ett koncept som ger en dimension som kombinerar kultur och urbanisering.

Pedagogisk lek, didaktik och högt lekvärde!

Så väl kognitivt som fysikskt stimulerande motionsredskap och vilo/rastplatser för alla, unga och äldre.

Integrerade lösningar för ALLA miljöer!

Konst för din stad, integrerad i miljö och arkitektur som bidrar till en modern konstnärlig identitet för fritid och komfort.

Högsta kvalitet för en hållbar framtid!

Med högsta kvalitet för att skapa lekplatser, rastplatser och offentliga platser, hela utemiljöer som är tillgängliga för alla, yngre som vuxna. ARTOTEC en signature för kvalitet!

Skapa en helt unik miljö med våra lekskulpturer och urbana möbler!

En förbättring av offentliga platser för allas glädje!

Universal Design eller Design för Alla konceptet.

Nya spännande lekredskap från ARTOTEC lockar fantasin och främjar välbefinnandet. Våra produkter är tillgängliga för så väl barn som vuxna oavsett funktionell förmåga. Välbefinnandet är ett begrepp byggt på subjektiva upplevelser av hälsa.

Säkerhet och hållbarhet!

Vi har varit framgångsrikt engagerade i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandarden SS-EN 1176:2008 och vår lekutrustning och våra urbana möbler är mycket robusta och tåliga.

Vill du begära en offert med leveransvilkor?
Behöver du ritningsunderlag i dwg format för gällande säkerhetsavstånd eller fallunderlag?
Fotodokumentation för publiceringar?
Boka tid för möte, utställning, eller föreläsning?
Har du en fråga angående våra produkter?
Våra rekommendationer?

Kontakta då oss per mail eller ring oss!

E-post: info@artotec.se
Skype: artotec.ab
Tel: 08 551 701 77
Mobile: 070 22 37 842
Begär Offert Online

© Exklusiv upphovsrätt ARTOTEC AB

Gilla oss på FaceBook

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

ARTOTEC aktuella nyheter och händelser

Vill du veta mer om vår verksamhet:

ta del av de senaste nyheter.
bli bjuden till våra organiserade seminarier.
komma till våra visningar och utställningar.
läsa de senaste pressartiklar eller se de senaste intervju/dokumentär.
ta del av våra attraktiva kampanjer och erbjudanden.
bli informerad om det senaste från oss inom produktuveckling, konst, design eller platsspecifika projekt.

Allt finns inte publicerad på vår webbsida anmäl dig till vårt Nyhetsbrev eller lämna kommentarer på ARTOTEC MAGAZINE.
Viktig meddelande!
För att få tillgång till ARTOTEC R&D (Forskning och Utveckling) rapporter och dokumentation, vänligen skicka en förfrågan till info@artotec.se för att få loginuppgifter.
Syftet med denna begränsade tillgång är att skydda mot "plagiat" från konkurrerande företag och organisationer världen över, för att undvika feltolkningar, olämpliga användningar, kort sagt, för att skydda våra källor och vår kompetens.

ARTOTEC [ Konst & Teknik ] står för en innovativ, kreativ process till allas glädje.

_____________________________________________________________
Publicerad den 2020-06-25

KONTAKTA-OSS eller FÖLJ-OSS på Sociala Medier

Gilla oss på FaceBook

_____________________________________________________________
Publicerad den 2021-09-17

Senaste och äldre publikationer finns på ARTOTEC MAGAZINE

Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.

ARTOTEC MAGAZINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2021-09-17

Erbjudande - 27 660 Skr (exkl. moms)
* 3 st sittbänkar PALL-ETT
* 1 st picknickbord PICNICULYS
Färger bland 200 från RAL färgsystem
Detta erbjudande gäller fram till 31 dec 2021

Erbjudande - 27 660 Skr (exkl. moms)

ARTOTEC med [Konst & Teknik] En Unik Design

EN UNIK OCH KARAKTÄRISTISK FUTURISTISK, ERGONOMISK OCH ORGANISK DESIGN!

Konstnärliga, innovativa, hållbara lösningar för alla åldrar och skiftande miljöer!

Observera att installationen och frakten ingår inte
4 till 8 veckor leveranstid

För mer information
Kontakta oss info@artotec.se

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-30

Pågående projekt ARTOTEC - OLYMPIC CITY TOKYO 2020 – CITYSCAPE HONG KONG

Vi är stolta över att meddela att Tokyo 2020 Olympiska kommittén (Japan) och Tokyo General Council of Planning och Urbanization har kontaktat oss genom CITYSKAPE LTD Hong Kong.

Vid 1000 dagar av denna globala händelse är intresset för våra hållbara, tillgängliga, robusta och attraktiva produkter för den olympiska och paralympiska byutvecklingen varm i våra hjärtan. Förslaget till deltagande kommer från verkställande direktören och chefsingenjören i företaget Cityscape i enlighet med riktlinjerna från spelorganets organisationskommitté

Gunga ZOOLA, bänk/bord PALL-ETT, rutschkana BABOON och roterande fåtölj ZICKI fick sin uppmärksamhet. Alla handlingar, certifikat och kontrakt som begärts har meddelats. Allt som återstår är leverans och installation inom de angivna tid!

Hoppas att organisationsutskottet för de olympiska spelen i Paris 2024 kommer att vara uppmärksam på den ära som japanerna har gett oss genom att ansluta sig till detta stora projekt. Bevis för kvalitet och innovation av våra produkter.

Trista Hon VD Cityscape (HK) Ltd
Matyie Mok Landskapsarkitetkt Cityscape (HK) Ltd
* CITYSCAPE HK Ltd

För mer information

Källa:
Asger Røjle , Tokyo
Journalist, Correspondent, Weekendavisen, och Freelance Tokyo
Foto : Toshihiro Gamo
Foto : Zaha Hadid architects
* https://www.playthegame.org/news/news-articles/2017/0265_tokyo-governor-cuts-through-olympic-nostalgia/
* Zaha Hadid architects

About PLAY THE GAME

Play the Game is an international conference and communication initiative aiming to strengthen the ethical foundation of sport and promote democracy, transparency and freedom of expression in sport. It is run by the Danish Institute for Sports Studies (Idan), an independent institution set up by the Danish Ministry of Culture. The task of Idan is to create overview over and insight into the field of sport nationally and internationally.
* PLAY THE GAME

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-27

SUNDSVALL VÄXER Tack vare bl.a ARTOTEC !

Källa:
Bygg Sundsvalls Norra Kajen
https://bygg.sundsvall.se/byggkarta/showproject/45

Stadsbyggnadskontoret bygger allmänna gator, gång- och cykelvägar, kajpromenad och grönområden.

* Drakfastigheter* bygger äldreboende
* Norra Kajen Exploatering AB*, har i uppdrag är att utveckla Norra kajen enligt intentionerna i ”Stadsvision Sundsvall”, bolaget ägs av Sundsvalls kommun:
* Mitthem* bygger trygghetsboende och hyresrätter:

Byggherrar, privata aktörer:

* Arsfa Sundsvall AB bygger Concordia I
* Selångersfjärdens fastigheter i Sundsvall AB bygger Concordia II
* Lillskär bygger bostadsrätter: Bostadsrätter Brf Prima, Lillskär.
* Bostadsrätter Brf Pärlan, Lillskär*. KSME Invest AB ska bygga bostadsrätter, Brf Solsidan:
* Bostadsrätter, Brf Solsidan, KSME Invest AB via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling*.

Entreprenörer:

* PEAB* genomför kajupprustningen i området åt Stadsbyggnadskontoret
* NCC* genomför markarbeten och bygger i området åt Stadsbyggnadskontoret.

För mer information om de organisationer, företag eller andra aktörer som omfattas av ett projekt kan du klicka på namnet för att komma till respektive verksamhets hemsida.

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-24

Pågående projekt BJUVS KOMMUN - "Folketshusparken Motorikbana" med ARTOTEC lekskulpturer och parkmöbler med [Konst & Teknik]

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor.

Oscar Gustavsson Landskapsarkitekt har tagit fram en broschyr "Folketshusparken Motorikbana"

Syfte med projektet
Behovet av att aktivera oss har aldrig varit större, vi svenskar blir alltmer stillasittande. Skillnaden mellan de fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva barnen ökar. 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter och därför spelar utformingen av våra parker en centrall roll. De grönytor som finns i våra tätorter måste vi verka för att de blir mer attraktiva. Utmiljön har stor betydelse för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Barns motoriska färdigheter hämmas om det finns brister i utemiljön.

Nygligen avslutades tt hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt var tre motoriskabanor byggdes på tre av kommunens skolor. Motorikbanan i Folketshusparken, den centrala parken i Bjuv, kommer kunna utgöra ett viktigt komplement till skolorna motorikbanor, för att främja Bjuvsbornas motoriska färdigheter och samtidigt gynna fysiskt välbefinnande. När motorikbanan står klar i slutet av detta år kommer den tillsammans med utegymmet stå på en plats var det fram till för ett år sedan växte en skogsdunge, en bortglömd plats i Folketshusparken.

Motorikbanan tillsammans med utegymmet blir en av Folketshusparken nya gemensamma målpunkten för Bjuvsbor och besökare. Målsättningen är att gestalta en mer sammanhängand helhet för Folkhetshusparken.
Parkens utmaningar kommer inte enbart att lösas genom att fylla parken med aktiviteter och mer utrustning, utan det som behövs är tydliga rum och platser som Bjuvsborna tillsammans värnar om. Syfte är skapa en Motorikbana som tillsammans med Utegymmet bildar en central nod i parken, ett ytt rum med stark identitet - en plats var Bjuvsborna känner sig hemma i det gemensamma offentliga rummet.

Gestaltningen
Gestaltningsprocessen av motorikbanan spjärnar mot och tar avstamp i utegymmets material, former och konstruktion. Formspråket i gestaltningenav utegymmet, men även lekplatsen, i Folketshusparken utgår ifrån cirkeln - en symbol för liv, kontinuitet, men även flitigt använd i Bjuvs utemiljöers historia. Med hjälp av cirkeln skapas naturliga rörelser genom Folketshusparken samtidigt som den bidrar till variation i rumslighet och karaktär. Redskapen som har änvänts vid utegymmet har ett formspråk som går i linje med tanken om cirkeln som bärande formspråk. För att skapa en plats för rörelse och samtidigt har en tydlig rumslig avgränsning bör redskapen som används för att gestalta motorikbanan utgå från utegymmets material, former och konstruktion. Därtill bör platsen och rummet erhålla ytterligare ett identitetsbärande element - rörstolpar i olika kulörer skulle kunna utgöra detta.

Mer information på BJUVS KOMMUN websida
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor. https://www3.bjuv.se/Invanare/Gata-park-och-trafik/Parker-lekplatser-och-gronomraden/Skotselplan/
Källa: BJUVS KOMMUN https://www3.bjuv.se/

_____________________________________________________________
Publicerad den 2016-09-19

Sommaren aldrig slutar på Badhusparken i Hyllie Malmö

Tack för finna levande och lekfulla bilder Maria Nyman.
Kommunikationsstrateg – Hyllie utbyggnadsområde, Torup
Källa: https://flickrhivemind.net/Tags/badhusparken/Interesting

Susanna Kapusta (M S) Landskapsarkitekt / ATKINS AB / Malmö Stad.

Följ Hyllies utveckling på
www.hyllie.com
https://www.flickr.com/photos/hylliecentrum/albums/72157650000438549

Drönarbild över Badhusparken i norra delen av Hyllie.
Foto: Magnus Franzén
Highshot www.highshot.se
Badhusparken Hyllie

_____________________________________________________________
Publicerad den 2016-07-01

Vi har nöjet, stoltheten och glädjen att meddela att vi har skrivit kontrakt med den franska tågoperatören SNCF, motsvarigheten till SJ.

Första anhalten av fem planerade tågstationer i Paris är vid Lardy station (söder om Paris).
Ett litet steg i en väletablerad världskänd institution och en förebild för många verksamma professionella aktörer i området.
SNCF har ca 7 892 tågstationer i Frankrike därav 5 886 som är aktiva.
Ett till tydligt bevis på att vår innovativa, attraktiva och robusta utrustning möter behovet av ett modernt samhälle som ständigt utvecklas med stort respekt för en hållbar framtid.
Nu tillhör vi den officiella skaran av leverantörer till europas största järnvägsföretag.

Mer information på ARTOTEC MAGAZINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2016-02-23

NYHET! ZIGNALITIX - En multifunktionell informationsskylt för flera användningsområden, verksamheter och miljöer.

Lekfull skyltning med informativ, kognitiv och pedagogisk möjlighet.

Mer information om ZIGNALITIX - Informationsskylt

_____________________________________________________________
Publicerad den 2016-02-18

NYHET! Ett funktionellt och attraktivt väderskydd för barnvagnar BABYDOLINE

Ett robust väderskydd för barnvagnar mot regn, sol, snö och vind med kopplingsbara konstruktionsdelar.

Mer information om Väderskydd för barnvagnar BABYDOLINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2016-01-03

GOTT NYTT ÅR önskar ARTOTEC

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-12-18

Roterande fåtölj ZICKI vid Mariaplan Torg i Kungsladugård i GÖTEBORG

Projekt: Mariaplan Torg i Kungsladugård
Plats: GÖTEBORG
Arkitekter: Trafikkontoret Göteborgs Stad
Beställaren: GÖTEBORGS STAD, Trafikkontoret
Byggherren: WSP Group

Fotograf Catarina Edén Grafi Foto

Läs mer på ARTOTEC MAGAZINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-12-16

Roterande fåtölj ZICKI i Badhusparken vid Hylliebadet i MALMÖ

Projekt: Badhusparken/Hyllie
Plats: Badhusparken vid Hylliebadet i MALMÖ
Arkitekter: Susanna Kapusta (M S) / ATKINS AB
Beställaren: MALMÖ STAD
Byggherren: AKEA AB

Fotograf Michel Thomas ADENKO

Läs mer på ARTOTEC MAGAZINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-12-02

Bänk WAITING-POINT i DISNEYLAND, Paris (special designed by ARTOTEC) revisited by Stéphane Poulain CREATHOME

Project : DISNEYLAND - DUMBO play environment
Place : EURO DISNEY Marnes La Vallée, Paris, France
Architects : Stéphane Poulain, CREATHOME with DISNEYLAND development team
In collaboration with Eurobollard and SARL C.NET77

Like Neil Armstrong said "That's one small step for man, one giant leap for mankind" ;)

Artotec team is proud and pleased for this fruitful collaboration.

Läs mer på ARTOTEC MAGAZINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-10-14

En Unik Design
Innovativa, tillgängliga och hållbara parkmöbler & lekutrustning med [ Konst & Teknik ] för utomhusmiljöer

Utrustningen höjer attraktionskraften i offentliga miljöer, lekområden för avkoppling och/eller idrottsaktiviteter för alla åldrar

Erbjudande - 150 000 Skr (exkl. moms)

- 3 roterande fåtölj ZICKI
- 8 bänkar/lekbord PALL-ETT
- 3 färger bland 200 från RAL färgsystem.
- Betong fundament ingår.
- Fri frakt inom EU

För mer information kontakta oss
E-post: info@artotec.se eller vänligen fyll i formulären eller besök vår webbsida.
Detta erbjudande gäller fram till 1 dec 2015

ARTOTEC Erbjudande - 150 000 Skr (exkl. moms)

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-08-23

Picknickbord PICNICULYS & Sittbänk PALL-ETT - Parkmöbler med [ Konst & Teknik ] i det nya bostadsområdet vid Södra Hedvigslund (Stockholm/Nacka)
Byggherren SMÅÅ HUS AB / S46 Mark-&-Väg AB
Arkitekt: NOVAMARK AB

Läs mer på ARTOTEC MAGAZINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-08-22

Rutschkana BABOON i Södra Hedvigslund (Stockholm/Nacka) mitt i det nya bostadsområdet!
Byggherren SMÅÅ HUS AB / S46 Mark-&-Väg AB
Arkitekt: NOVAMARK AB

Läs mer på ARTOTEC MAGAZINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-07-30

Projektet LOBÉLIAN i SÖDRA HEDVIGSLUND (Stockholm/Nacka/Älta) är under uppbyggnad.
Byggherren SMÅÅ HUS AB / S46 Mark-&-Väg AB

ARTOTEC MAGAZINE ARTOTEC MAGAZINE

ARTOTEC MAGAZINE ARTOTEC MAGAZINE

ARTOTEC MAGAZINE ARTOTEC MAGAZINE

Läs mer på ARTOTEC MAGAZINE

Projekt : LOBÉLIAN – SMÅÅ HUS / S46
Plats : SÖDRA HEDVIGSLUND – (Nacka/Stockholm)
HUS 1-5, Radhus 6-17
Arkitekt : NOVAMARK AB
Beställaren : SMÅÅ HUS AB
Byggherren : S46 Mark-&-Väg AB

I nästa publikation kommer den konstnärliga gestaltningen att visas färdigställd. Så håll utskick!

Läs mer på ARTOTEC MAGAZINE

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-06-24

Artikel publicerad i tidskriften THE JOURNAL OF AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

"So we took a little time and perused the mammoth listing to reveal some of the weirdest, oddest, and certainly most unique submissions in the catalog. We picked the 25 shown here, but out of nearly 2,000 entries ..."

By Greig O'Brien, Caroline Massie
Source : The journal of the american institute of architects

THE JOURNAL OF AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-05-21

Artikel publicerad i tidskriften LANDSKAP – NR 4 – 2015 (sidan 44)

Stimulerande lekredskap
ARTOTEC som utvecklar unika lekskulpturer samt innovativa, tillgängliga och hållbara park- och gatumöbler har ett koncept med produkter för offentliga miljöer och lekplatser. Bland annat klätterleken GLING. den finns att få i RAL färgsystem och är designad av Frédéric Iriarte.
Redaktör: Ann Richardsson

Tidskriften LANDSKAP

Om tidskriften LANDSKAP
Med Tidskriften Landskap vill vi öppna upp för den av oss människor skapade miljön.

Både för människorna som skapar den och för den design och det praktiska arbete som står för själva formandet. Vi vill flytta fram och visa på landskapets betydelse som resurs och som spegel för oss människor. Det innefattar allt från planering, material och design till anläggning, brukande och medskapande. Vår förhoppning är att du som läsare ska känna igen dig i våra artiklar, porträtt och reportage och att du kan hämta inspiration och hjälp att utveckla din roll i skapandet av våra nya landskap.

Agneta Lilliehöök & Lennart Wikström
Tejarps Förlag AB

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-05-07

”ARTOTEC och Frédéric Iriarte erbjuder ett sätt att integrera konst i vardagen”

Artikel publicerad i konsttidskriften MAGAZINE L´ART DANS L´AIR – NR14 – Maj-juni 2015

Tidskrift Nr 1 för Konst & konstnärer i Languedoc-Roussillon, Frankrike

Art dans L’AiR är en regional tidskrift som presenterar nyheter om konstnärer och aktörer inom bildkonst, design och arkitektur i Languedoc Roussillon.

e-butik för att prenumerera eller köpa magazinet online.


Källa : Magazine l´art dans l´air

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-05-02

Magazine L´Art Dans L´Air – Frédéric Iriarte, En katalan som formger för nordborna. (sidor 60-65)

Artikel publicerad i Magazine L´Art dans l´air N° 14 (maj-juni 2015)

Tidskrift Nr 1 för Konst & konstnärer i Languedoc-Roussillon, Frankrike

Anne Devailly
Korrespondent för tidningen Le Monde
och chefredaktör för Magazine L´art dans l´air

Art dans L’AiR är en regional tidskrift som presenterar nyheter om konstnärer och aktörer inom bildkonst, design och arkitektur i Languedoc Roussillon.

Många  konstformer, måleri, teckning, grafik, skulptur, design, arkitektur, gatukonst, m.m finns representerade.

En visuell konsttidning som både ges ut i digital och tryckt form.

En webbsite med snabb tillgång till en evenemangskalender som uppdateras regelbundet, e-butik för att prenumerera eller köpa magazinet online.
Ett socialt nätverk för värdefullt informationsutbyte och ett pappersmagazine, vikt för det bästa: att presentera verk av intressanta konstnärer!

Källa: Magazine l´art dans l´air

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-05-01

ARTOTECs produkter presenterades på den Internationella Design och Grönområdemässan i Dubai.

Vår distributör har presenterat vårt produktsortiment på den Internationella Design och Grönområdemässan i Dubai, som ägde rum från den 13 till den 15 April.

Flera utbyten och samarbeten har inletts där.

Vi är stolta och glada över att ha deltagit i detta evenemang. Vi tackar hjärtligt alla deltagare för engagemang dessa dagar.

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-04-24

Utställningar, seminarier, symposier, konferenser och det officiella utnämnandet av vinnare och deltagare, samt invigning som presenterar projektförslag till den stora internationell arkitekt/designer tävlingen för framtidens Guggenheim Museum i Helsingfors, Finland.

Som vi nämnt tidigare deltog ARTOTEC i denna internationella tävling. Vårt förslag är nu allmänt tillgängligt i sin helhet på webbplatsen för stiftelsen GUGGENHEIM Foundation.

Vi stödjer och följer med intresse utvecklingen av det alternativa förslag under projektnamn The Next Helsinki.

Utställningen « GUGGENHEIM HELSINKI NOW! » pågår från den 25 april till den 16 maj 2015, Kunsthalle Helsinki.

Två seminairer, Principles of Play Children’s (Workshop) och Play Today (Lecture) är speciellt organiserade för detta ändamål. De ägnar särskild uppmärksamhet till lek och dess psykologi samt dess specifika dynamiska effekter på förändringar i allmänhet, utveckling och vitalitet i vår samhälle.

Vi är stolta över att har varit delaktigt i processen av detta projekt och noterar att vårt arbete är och ger som "ringar på vattnet genom det specialla spiralformade mönster av ARTOTECs design" väckt relevanta frågor och resonemang inom konsten, arkitekturen, stadsplanering, landskapsarkitektur och design i ett humanistiskt och ansvarsfullt perspektiv och skala med avsikt att skapa ett bättre samhälle.

ARTOTEC Propopsal GH-44095710

Integrated [ART & TECHNOLOGY] concept in an architectural, landscaping and urban context.
Iceberquiem / Pyramidus / Volcanus / Naturalys

This proposal is based on a purely artistic idea, conceptual assimilations, an allegory of the representation of an ICEBERG and a VOLCANO.

Vill du läsa mer ...

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-03-14

Artikel publicerad i senaste FASTIGHETSTIDNINGEN Fakta (Hela sveriges fastighetstidning)
Nummer 1/2015 - Sida 66-67 - Förffatad av Susann Engqvist.

ORDNING OCH REDA PÅ CYKLARNA!
Cykelställ under tak från ARTOTEC brukar vara uppskattat.

Att cykla är bra både för hälsan och miljön, men för att cyklandet ska bli smidigt krävs säkerhet och praktisk cykelförvaring, året om..
Här får ni tips på bra cykellställ och förvaringssytem, både ute och inne.

Cykelställ under tak från ARTOTEC brukar vara uppskattat

Källa: Fastighetstidningen

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-03-13

Artikel publicerad i senaste FASTIGHETSTIDNINGEN Fakta (Hela sveriges fastighetstidning)
Nummer 1/2015 - Sida 16 - Förffatad av Susann Engqvist.

BYGG FÖR BUS!
Spännande lekplatsutrustning med konstnärligt uttryck hittar man hos ARTOTEC

Säkra och roliga lekplatser gör fastigheten attraktiv.
Källa Studie av Landskapsarkitekt Märit Jansson, SLU, 2014

Spännande lekplatsutrustning med konstnärligt uttryck hittar man hos ARTOTEC

Fastighetstidningen som funnits sedan 1910 är en branschtidning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Tidningen skriver om fastighetsekonomi, marknad, förvaltning och trender i branschen.
Stort fokus är även på miljöfrågor och politiska beslut som berör bygg- och fastighetsföretagen.

Fastighetstidningen utkommer med 10 nummer per år och den TS-kontrollerade upplagan är 19 800 exemplar.
Källa: Fastighetstidningen

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-02-07

NOUS SOMMES ARTOTEC - Hommage à Charlie Hebdo.
OUI ! Pour la liberté d´expression, à l´image, à la forme et aux couleurs, au jeu, au parfum de la vie, à la poésie, à la musique, à l´Art, au rêve, à l´éducation et au Bien-Être et bien plus encore …

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-01-13

ARTOTEC närvarande vid METZ EXPO URBEST i Metz (Frankrike) den 27, 28 et 29 januari.

Kom och träffa oss!

URBEST Mässan 2015 METZ Frankrike

Länk till Salongen URBEST i Metz, Frankrike.
Ladda ner inbjudan.

_____________________________________________________________
Publicerad den 2015-01-07

ARTOTEC Trailer - "ARTOTEC URBAN FURNITURE - An unique organic, ergonomic and futuristic Design."

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2014-12-15

Cykelställ CYCLOBIK vid ingången till FUB och RBU huvudkontor och vuxenskolan i Göteborg.

FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) Alla barn vill vara med – med eller utan funktionsnedsättning.

Cykelställ CYCLOBIK Cykelställ CYCLOBIK
Cykelställ CYCLOBIK Cykelställ CYCLOBIK

_____________________________________________________________
Publicerad den 2014-12-02

För glada barn! Bygg också en snögubbe
En varm hälsning från oss till alla barn och World Childhood Foundation
Stöd deras arbete för att barn ska få vara barn.
Bygg också en snögubbe!

Länk till World Childhood Foundation

_____________________________________________________________
Publicerad den 2014-10-27

RÖSTA För ! GH-44095710 Förslag/tävling av den nya GUGGENHEIM MUSÉET i Helsingfors, Finland
"Art is not only what you see but it is as well what you feel and what you learn that stimulate creativity, communication, inspiration and innovation."

Integrated [ART & TECHNOLOGY] concept in an architectural, landscaping and urban context.
Iceberquiem / Pyramidus / Volcanus / Naturalys

This proposal is based on a purely artistic idea, conceptual assimilations, an allegory of the representation of an ICEBERG and a VOLCANO.

A fruitful interaction/combination, an application of natural phenomena and methodology (biomimicry) welding with an elaborated modern technology taking into consideration the natural resources of the environment, the country and the city integrated in the architecture and their activities.

A grounded artistically starting point for scientific, technological and cultural development as well as for the enjoyment and pleasure of the visitors, citizens and workers.

Läs mer ...

_____________________________________________________________
Publicerad den 2014-10-22

Nyhet! Multifunktionell Busskur WINDOLINE
Vi har nöjet att meddela att en ny produkt har tillkommit i vår kollektion.
Busskur WINDOLINE har mycket gemensamt med cykelskydd CYCLOBIK emellertid de är olika.

Vi har utvecklat busskuren i samarbete med ett företag som specialiserat sig på okrossbart glas. För mer information om tester gjorda på denna typ av glasrutor, titta på videon nedan.

Filmen är publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2014-10-21

Viktig meddelande!
För att få tillgång till ARTOTEC R&D (Forskning och Utveckling) rapporter och dokumentation, vänligen skicka en förfrågan till info@artotec.se för att få loginuppgifter.
Syftet med denna begränsade tillgång är att skydda mot "plagiat" från konkurrerande företag och organisationer världen över, för att undvika feltolkningar, olämpliga användningar, kort sagt, för att skydda våra källor och vår kompetens.

_____________________________________________________________
Publicerad den 2014-10-07

ARTOTEC Trailer - "FORMGE FRAMTIDEN med vår lekfulla, robusta och underhållande utrustning."

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2014-06-12

Artikel i senaste UTEMILJÖ Tidningen Nr 4-2014

_____________________________________________________________
Publicerad den 2014-05-22

ARTOTEC Magazine – Sweden | Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Parkmöbler. Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.

Nyheter, vetenskapliga publikationer, tekniska lösningar och uppdateringar, dokumentation av processen att utveckla nya designade utomhusmöbler, med en organisk karaktär och tillverkade med hög teknologi. En utrustning avsed för vila eller för diverse idrottsaktiviteter med väl utvecklade och testade funktioner. Konfort, robustess m.m

Läs gärna våra publicerade artiklar och nyhetsbrev, och lämna gärna dina kommentar!

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-09-02

ARTOTEC närvarande vid ELMIA Park 2013, 24-26 september 2013, Stand A06:39

Som tidigare kommer vi tillsammans med våra samarbetspartner ETESIA och nyligen tillkomna Stads & Park att presentera några utvalda produkter från vår kollektion. Vi tackar särskild Gaetan Boyer VD Stads & Park och auktoriserad Artotec återförsäljare för flera år av aktiviteter och samarbete.

För mer information och tidsbokning var god och kontakta gaetan.boyer@artotec.org. Han kommer, på plats att berätta mer om ARTOTECs produkter och där kan ni rekvirera broschyrer, kataloger och övrig information.

Om Elmia Park 2013
Elmia Park är är en viktig angelägenhet för alla som arbetar med utemiljöer och deras leverantörer genom att vara en marknadsplats, mötesplats och en inspirerande upplevelse. Produktutställning, demonstrationer, tävlingar, seminarier och möten i en trevlig miljö. Det skapar möjligheter för nya kontakter, goda affärer och festlig samvaro.

Träffa oss på Elmia Park den 24-26 september 2013!
Stand A06:39

Karta över mässan
Stand telefon: 0733-54 60 25

ELMIA Park

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-06-01

ARTOTEC Magazine - Sweden | Ett MAGAZINE om Innovativ Urban Design, Attraktiv Lekutrustning och Lekmiljöer, Lekpedagogik, Ergonomi m.m.

Detta Magazine som idag räknar med 6 500 abonnenter världen över ska vara en inspirationskälla för att utforma attraktiva, hållbara och tillgängliga utemiljöer, lekområden, skolgårdar och offentliga platser som behöver förnyas och utvecklas med den senaste tekniken.

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-05-06

Nyhet: ARTOTEC – Nordic Art Insight – Nordic Ecolabel – Svanen – SBI

Steg för steg får vi bekräftat att vi har tänkt rätt.
Våra produkter är utvecklade med stor hänsyn till miljö och höga estetiska krav.
Vi bidrar till en hållbar framtid.

Länk till Nordic Art Insight

Nordic Ecolabel

Theoretical approach:

ARTOTEC [Art & Technology] concept is a project that combines artistic and innovative technology to the service of local authorities, contractors, architectural firms, landscape designers and creator of urban spaces.
Children Playground and Urban Furniture that are innovative, robust, accessible and attractive.
A very robust and durable design thanks to carefully selected choice of materials and using organic form.

Iriartes Bicentriska Spiral IBS

Svanen Nordic Ecolabel

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-04-24

Nyhet: R-YOU Parkbänk med ryggstöd och ergonomisk handtag tillverkad i robust metall och skön träsits.

ARTOTEC Bänk R-YOU

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-04-23

Nyhet: Picknickbord PICNICULYS

ARTOTEC Picknickbord PICNICULYS

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-04-22

Nyhet: DIRECT-ERGONOMIC Parkbänk med ergonomisk ryggstöd tillverkad i robust metall och skön träsits.

Bänk DIRECT-ERGONOMIC

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-03-11

Nyhet: Cykelställ CYCLOBIK

ARTOTEC Cykelställ CYCLOBIK

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-03-11

Nyhet: Papperskorg MUSSEL PEARL

ARTOTEC Papperskorg MUSSEL-PEARL

ARTOTEC Papperskorg MUSSEL-PEARL

_____________________________________________________________
Publicerad den 2013-02-22

ARTOTEC töjer ytterligare sina gränser i den kreativa sfären.

Ett samarbete med tonsättare Lennart Westman, som för några år sedan blev början på ett fruktbart,
innovativt och kreativt samarbete där musik och konst/design blev uppslag till ljudskulpturer,
ett projekt som blev utvalt att presenteras vid Innovativ Kultur och blev omtalat i flera tidningar.

Nu stödjer ARTOTEC Lennart Westmans opera ”I annan Himmel”
med spetskompetens inom scenteknik och konstnärlig rådgivning.
Musik och text: Lennart Westman

Regi: Niklas Hellberg
Scenkonstruktion: Graham Edge, Ramböll AB
Operaprojektets hemsida: www.nyopera.se

__________________________________________________________________
Publicerad: 2013-02-20

I väntan på vårens ankomst, vill vi på ARTOTEC informera er om den senaste utvecklingen inom lekplatser och offentliga och urbana miljöer.

Den nya webbsidan från ARTOTEC är här!

Enkel och full av ideer för utveckling av nya utemiljöer och lekområde.
Enkel navigering.
Beställning , offertförfrågningar, order och/eller specifikationer On Line.
Konst & Design Böcker.
Nationella och internationella projekt med våra referenser.
Teknisk data och fotografisk dokumentation för att hjälpa er i ert projekt, eller för att svara på anbud i upphandling.
Galleri ARTOTEC, filmer, kataloger och forskningsrapporter.
Sociala nätverk för bättre kommunikation.

Och mycket mer ....

Kom ihåg att vår produktionstid är 3 till 8 veckor beroende på mängd, färg eller plats för leverans.

ARTOTECs produkter har mervärde. Nya kvaliteter, en förnyelse i branschen!

______________________________________________________________________
Publicerad: 2013-01-07

ARTOTEC SVERIGE

För mer information om tidigare nyheter se följande länk.

ARTOTEC, en signatur för kvalitet och en hållbar framtid!

Kontakta oss idag för projektrådgivning, konsultation, rekommendationer och förslag.

Skicka en förfrågan vi besvarar dig omgående (ca 3-8 veckor beräknad produktionstid).

Produktsortiment lekskulpturer och urbana möbler

Klätterlek GLING

Vi tillhandahåller exklusiv lekutrustning i tåligt och mycket hållbart material med högsta kvalitet och garantier.

Klätterlek ZAN

Högt lekvärde, motion, klättring, rörelse och habilitet som stimulerar till fantasi, rollek eller parcour.

Gunga ZOOLA

Naturvetenskaplig lek, tyngdkrafter, balansträning eller bara lek med två eller med flera, unga som äldre

Klätterlek GONG

Klätterlek eller instrument, en lek som slingrar sig mot moln eller mål. Se från ovan ur ett fågelperspektiv.

Sitt/Bord PALL-ETT

Sitta eller duka, grupperade är de ett lekredskap, enskild är den ett skulpturalt eller funktionelt redskap.

Bänk RE-WIND

Vi levererar allt från enkla till avancerade platsspecifika lösningar där vi anpassar design efter funktion.

Bänk RE-WIRE

Våra parkmöbler är tåliga mot vår och vinterstädning samt eventuell skadegörelse och UVstrålning. De är isolerbara, repfria, antigrafitti och lämpliga för utomhusmiljöer.

Bänk RE-ROUND

Runt träd eller för att skapa ett mjukt och vänligt område. Bryta mot ibland de alldeles för stränga raka linjer i arkitekturen och den urbana miljön.

Bänk WAITING-POINT

Sitta på trä, skyddat av metalkonstruktion, bekväm och robust samtidigt. En ergonomisk, organisk design med handtag och ryggstöd.

Bänk ROLLING-ROCKING

Vi hjälper dig snabbt och effektivt med planering och vi levererar monterings-anvisningar, cad-ritningar och annat nödvändigt för din planering eller inför upphandling.

Bänk ZIG-ZAG

Näst intill underhållsfria och kan levereras i valfri färg (200 kulörer från RAL system) eller i rostfritt stål (tillägsavgift för icke standard kulörer).

Rutschkana BABOON

Vi levererar högkvalitativa tekniska produkter som lever upp till nutidens alla krav och förväntningar.

Bänk R-YOU

Bänk i trä och metall med ryggstöd och ergonomisk handtag. Lämpad för många olika användningsområden, så väl för parker, offentliga platser, skolgårdar för de yngre eller för de äldre.

Picknickbord PICNICULYS

Picknickbord som är självrengörande och lätttillgängligt för alla.
Tillverkat av metall och perforerad plåt.

Bänk DIRECT-ERGONOMIC

Parkbänk med ryggstöd. Vi kan utforma platsspecifika redskap med högt ställda krav, uppfinningsrik funktion och installationsfaciliteter samt med stor miljöhänsyn.

Papperskorg MUSSEL-PEARL

En organisk, ergonomisk och futuristisk unik Design. Fördelaktigt för en hållbar miljö för framtida generationer. Framtiden är nu!

Roterande fåtölj ZICKI

Skapa en attraktiv, lekfull, tillgänglig och hållbar miljö för lekplatser eller offentliga miljöer med mycket mer är vår devis!

Cykelställ CYCLOBIK

Taket kan tillverkas i Hammerglass, heltäckande tak eller i perforerat plåt med attraktiva mönster.
Kan även användas eller omvandlas till vindskydd med sittbänk.

Väderskydd BABYDOLINE

Nyhet!
Ett robust, funktionellt och attraktivt väderskydd för barnvagnar mot regn, sol, snö och vind med kopplingsbara konstruktionsdelar.

Busskur WINDOLINE

Ett robust och nästintill okrossbart regn- och vindskydd med sittbänk i trä/metall, frontal skärm, ledbelysning och kopplingsbara konstruktionsdelar.

Informationsskylt ZIGNALITIX

Nyhet!
En multifunktionell informationsskylt för flera användningsområden, verksamheter och miljöer. Lekfull skyltning med informativ, kognitiv och pedagogisk möjlighet.

Skanna QR-koden och du får omedelbar tillgång till ARTOTECs mobila webbplats.

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide.