En unik och karaktäristisk futuristisk, ergonomisk och organisk design!

För en hållbar miljö för framtida generationer. Framtiden är nu!

En värld med [Konst & Teknik] för Alla!

Ett koncept som ger en dimension som kombinerar kultur och urbanisering.

Pedagogisk lek, didaktik och högt lekvärde!

Så väl kognitivt som fysikskt stimulerande motionsredskap och vilo/rastplatser för alla, unga och äldre.

Integrerade lösningar för ALLA miljöer!

Konst för din stad, integrerad i miljö och arkitektur som bidrar till en modern konstnärlig identitet för fritid och komfort.

Högsta kvalitet för en hållbar framtid!

Med högsta kvalitet för att skapa lekplatser, rastplatser och offentliga platser, hela utemiljöer som är tillgängliga för alla, yngre som vuxna. ARTOTEC en signature för kvalitet!

Skapa en helt unik miljö med våra lekskulpturer och urbana möbler!

En förbättring av offentliga platser för allas glädje!

Universal Design eller Design för Alla konceptet.

Nya spännande lekredskap från ARTOTEC lockar fantasin och främjar välbefinnandet. Våra produkter är tillgängliga för så väl barn som vuxna oavsett funktionell förmåga. Välbefinnandet är ett begrepp byggt på subjektiva upplevelser av hälsa.

Säkerhet och hållbarhet!

Vi har varit framgångsrikt engagerade i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandarden SS-EN 1176:2008 och vår lekutrustning och våra urbana möbler är mycket robusta och tåliga.

Vill du begära en offert med leveransvilkor?
Behöver du ritningsunderlag i dwg format för gällande säkerhetsavstånd eller fallunderlag?
Fotodokumentation för publiceringar?
Boka tid för möte, utställning, eller föreläsning?
Har du en fråga angående våra produkter?
Våra rekommendationer?

Kontakta då oss per mail eller ring oss!

E-post: info@artotec.se
Skype: artotec.ab
Tel: 08 551 701 77
Mobile: 070 22 37 842
Begär Offert Online

© Exklusiv upphovsrätt ARTOTEC AB

Gilla oss på FaceBook

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Våra referenser!

ARTOTEC AB är ett företag som kombinerar konstnärlig och innovativ teknik till hjälp för myndigheter, utemiljöutvecklare, parkingenjörer, trägårdmästare, arkitektföretag, landskapsarkitekter, byggentreprenörer och fastighetsägare.

Nu utvecklar vi ständig nya produkter, som inom kort kommer att presenteras på marknaden, så som nya cykelställ, papperskorgar, vindskydd, belysning, fontäner, platsspecifika redskap och diverse marklek, allt med ett särpräglat [Konst & Teknik] uttryck. Varje projekt har sina behov, sina krav och sin budget. Vi utför platsspecifik getaltning med högsta kompetensen och senaste tekniken i alla skilda områden.

ARTOTEC samarbetar med nationella och internationella etablerade och välkända arkitektkontor, byggföretag, fastighetsägare, kommun och stadsförvaltningar m.m .

Tillsamans har vi skissat fram moderna och attrakiva offentliga miljöer för både lek och vila, med all hänsyn till brukarens förväntningar och behov, lagar och regler men också med syfte att underlätta för arkitekter, byggherrar, planerare och installatörer. På ett effektivt sätt med kunnande och god service.

Det finns mycket att göra när städerna växer och vanliga standardiserade redskap slits och förstörs regelbundet.
Nya lösningar, nya utmaningar, nya vägar till utvecklingen av en hållbar och harmonisk miljö.

Redskapens materialet och funktion har testats och utvecklats i samarbete med världsledande forskningslaboratorier och institutioner.

ARTOTEC är aktivt engagerade i hållbart tänkande och våra levrantör och tillverkare följer både europeiska miljöstandarder och våra högt ställda krav för miljö policy.

Att skapa säkra, lockande, trevliga, utvecklande och utmanande lekmiljöer och offentliga platser har bäring på följande mål:

Tillväxt då genomtänkta utemiljöer bedöms stärka kommunens eller fastighetsägarens attraktionskraft och sociala hållbarhet.
Barn-, ungdoms eller vuxensperspektivet genom att planera och gestalta för alla dessa grupper.
Folkhälsa (psykisk eller fysisk) genom att erbjuda och locka till lek och rörelse.
Trygghet genom att den nya lekplatsen eller offentliga platsen kommer att hålla en hög kvalitet och vara attraktiv samt hållbar.
Integration och mångfald genom att miljöer som lockar till spännande lek förenar och ger karaktär och identitet till platsen.
Jämställdhet och tillgänglighet om lekplatsen eller offentliga platsen är avsedd för flera generationer utan köns-, kulturs-, funktionsnedsättnings- eller åldersbegränsningar.
Äldre som vistas vid lekplatsen kan betrakta området som allmänt mötesplats där de kan träffa andra människor; ta med sig barnbarn och därmed känna sig integrerade och även ta del av leken och motionera.
Med kvalitativa redskap kan miljö och hållbar framtid skyddas för flera generationer framöver.
Att stimulera fantasin hos användare och betraktare skapar goda förutsättningar till ett idérikt samhälle .
Att minska skadegörelse och omvända den till glädje och kreativ näring medför många ekonomiska fördelar.

Högkvalitativa tekniska produkter som lever upp till nutidens alla krav och förväntningar.

Mer information finns fråga oss!

Kontakta oss idag för projektrådgivning, konsultation, rekommendationer och förslag.

Skicka en förfrågan vi besvarar dig omgående (ca 3-8 veckor beräknad produktionstid).

Några utvalda referensprojekt!

FITTJA (Stockholm) - Sverige

Projekt: SPIREL 1
Miljonbygge i förvandling
Plats: Krögarvägen, Fittja, Stockholm
Arkitekt: Chet Kanra
Beställaren: Botkyrkabyggen AB
Byggherren: Berg & Väg Maskin AB, Dotterbolag till PEAB
Läs mer ...

SÖDERTÄLJE (Stockholm) - Sverige

Projekt: Lekskulpturer Konst & Teknik
Plats: Geneta Centrum, Södertälje
Arkitekt: Kerstin Fogelberg - Anna Persson
Beställaren: Södertälje kommun
Byggherren: NCC
Vill veta mer kontakta oss

PARIS - Frankrike

Projekt: Ellipse Spiralique de Versailles
Plats: Parc des Expositions, porte de Versailles, Paris
Arkitekt: Nicolas Adam Studio, Jean-Gabriel Valentini
Beställaren: VI-Paris
Byggherren: Unibail - Socotec
Vill veta mer kontakta oss

GÖTEBORG - Sverige

Projekt: Ingången till FUB och RBU
Huvudkontor och vuxenskolan
FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)
Plats: Lillatorpsgatan 10, Göteborg
Beställaren: FUB Göteborg - Ideell förening
Byggherren: ROBUSTA AB
Vill veta mer kontakta oss

STOCKHOLM - Sverige

Projekt: SPIRELISM på MODERNA MUSÉET
Förslag till gestaltning av vilo- och lekområde
med [ Konst & Teknik ]
Plats: Moderna Muséet, Skeppsholmen, Stockholm
Intendent förmedling: Karin Malmquist
Beställaren: Moderna Muséet
Markägare: Stockholms stad
Vill veta mer kontakta oss

AKALLA (Stockholm) - Sverige

Projekt: Saimaparken
Plats: Akalla centrum, Stockholm
Arkitekt: Jean-Louis Dessalles (Stockholms Stad)
Funkia AB
Beställaren: Stockholms Stad
Byggherren: Björnentreprenad AB
Vill veta mer kontakta oss

ÄLTA (Stockholm) - Sverige

Projekt: LOBÉLIAN i SÖDRA HEDVIGSLUND (Stockholm/Nacka/Älta)
Gestaltning av lekområde
Plats: Södra Hedvigslund (Stockholm/Nacka)
HUS 1-5, Radhus 6-17
Arkitekter: NOVAMARK AB
Byggherren: SMÅA HUS AB / S46 Mark-&-Väg AB
Vill veta mer kontakta oss

PARIS - Frankrike

Projekt: DISNEYLAND
Gestaltning - DUMBO lek- och vilo-område med [ Konst & Teknik ]
Plats: EURO DISNEY Marnes La Vallée, Paris, Frankrike
Arkitekter: Stéphane Poulain, CREATHOME med DISNEYLAND utvecklingsteamet (i USA och i Frankrike) .
Beställaren: EURO DISNEY Marnes La Vallée, Paris,
Byggherren : Eurobollard and SARL C.NET77
Vill veta mer kontakta oss

MALMÖ - Sverige

Projekt: Badhusparken/Hyllie
Plats: Badhusparken vid Hylliebadet i MALMÖ
Arkitekter: Susanna Kapusta (M S) / ATKINS AB
Beställaren: MALMÖ STAD
Byggherren: AKEA AB
Vill veta mer kontakta oss

FALUN - Sverige

Projekt: Guldstigen
Gestaltning av lekområde
Plats: Kvartstigen parken i Falun
Arkitekt: Lorena Diaz WSP Group
Beställaren: FALUN STAD
Byggherren: K-Mark i Dalarna AB
Vill veta mer kontakta oss

GÖTEBORG - Sverige

Projekt: Mariaplan Torg i Kungsladugård
Plats: GÖTEBORG
Arkitekter: Trafikkontoret Göteborgs Stad
Beställaren: GÖTEBORGS STAD, Trafikkontoret
Byggherren: WSP Group
Vill veta mer kontakta oss

BORDEAUX - Frankrike

Projekt: GENICART SUD
Plats: Bordeaux, Frankrike
Arkitekt: Arnaud Pelletier
Beställaren: Brettes Paysage S.A.S
Byggherren: Brettes Paysage S.A.S
Vill veta mer kontakta oss

FITTJA (Stockholm) - Sverige

Projekt: SPIREL 2
Plats: Värdhusvägen - Etapp 3
Arkitekt: Josef Lantz
Beställaren: Botkyrkabyggen AB
Byggherren: PEAB
Vill veta mer kontakta oss

LUND - Sverige

Projekt: SPIRIT
Plats: Lund Stadsbibliotek
Arkitekt: Lisa Östman
Beställaren: Lunds kommun
Byggherren: Stadsbyggnadskontoret
Vill veta mer kontakta oss

STOCKHOLM - Sverige

Projekt: SPIREN I
Plats: Humlegården
Arkitekt: Anna Nilsson, Taggen Miljö Landskap AB
Beställaren: Liselotte Tempel, Stockholms Stad
Byggherren: Förvaltare Normalms stadsdelsforvaltning
Vill veta mer kontakta oss

PARMA - Italien

Projekt: Avanti “SBI” - Il teorema
Plats: Area Gioco Bimbi
Arkitekt: Dott. Arch. Simona Rossi, Studio Rossi
Beställaren: Città di Parma
Byggherren: Gestione del progetto
Vill veta mer kontakta oss

BARCELONA - Spanien

Projekt: Espiral orgánico
Plats: Gaudi, Parque Güell
Arkitekt: Ismael Harrak
Beställaren: Cuidad de Barcelona
Byggherren: Martinox
Vill veta mer kontakta oss

SAINT-MARTIN- Frankrike

Projekt: Aire de jeu , de motions , de repos et de plaisirs
Plats: Rue de l´Eglise
Arkitekt: Richard Frances
Beställaren: Ville de Saint Martin
Byggherren: Service des Espaces Verts
Vill veta mer kontakta oss

SUNDSVALL - Sverige

Projekt: Nya Norra Kajen
Plats: Sundsvall Norra Kajen
Arkitekter: Ingela Näslund, Annika Person, Helene Wahlberg Temagruppen AB Landskapsarkitekter
Beställaren: Sundsvalls kommun - Stadsbyggnadskontoret, Mark- och Exploateringsavdelningen
Byggherren: NCC Construction Sverige AB
Vill veta mer kontakta oss

PERPIGNAN - Frankrike

Projekt: "SBI La Spirale Bincentrique d´Iriarte au Centre du Monde"
Plats: Nouvelle gare de Perpignan
Arkitekt: L35, Jos Galán
Beställaren: L35
Byggherren: METROVACESA S.A
Vill veta mer kontakta oss

PARIS - Frankrike

Projekt: LA SPIRETTE des deux Mondes
Plats: Place du Trocadero
Arkitekt: Livinec Emeric, Nicolas Lefebvre
Beställaren: SETE - Société d´exploitation de la Tour Eiffel
Byggherren: Paris stad
Vill veta mer kontakta oss

LUDVIKA - Sverige

Projekt: Spiran
Plats: Kvarteren LAKEN
Arkitekt: Marie Persson Landskapsingenjör
Beställaren: Ludvika Kommun
Byggherren: Tekniska kontoret - Arbetsavdelningen Park
Vill veta mer kontakta oss

PIPRIAC - Frankrike

Projekt: Sale des Sports des Terres Rouges
Plats: Pipriac
Arkitekt: Mairie de PIPRIAC
Beställaren: Communauté de PIPRIAC
Byggherren: City Equip Ouest
Vill veta mer kontakta oss

LA LOUVIÈRE - Belgium

Projekt: SPIRELIS COOLIS
Plats: Parc Jean Jaurès
Arkitekt: David Izik, section Haine-Saint-Paul
Beställaren: Ville de La Louvière
Byggherren: Service des Espaces Verts & Plantations
Vill veta mer kontakta oss

LA LOUVIÈRE - Belgium

Projekt: SPIRELLIUM ACTIVITIS MÉANDRUS
Plats: Rue des Sports
Arkitekt: Daniel Masse, section Haine-Saint-Paul
Beställaren: Ville de La Louvière
Byggherren: SA Espaces Verts Masse & Fils
Vill veta mer kontakta oss

Triq Tal Hamrija M´Scala - Malta

Projekt: SPIRELA
Plats: Earl´s Court No 5
Arkitekt: Robert Bondin Carter
Beställaren: Triq Tal Hamrija M´Scala
Byggherren: Hermes Ent.
Vill veta mer kontakta oss

STOCKHOLM - Sverige

Projekt: Parkbänkar
Plats: Skogskyrkogården
Arkitekt: Pär Westin
Beställaren: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Byggherren: Stockholms stad
Vill veta mer kontakta oss

BUENOS AIRES - Argentina

Projekt: Espacio, paseo comercial
Plats: Centro de Buenos Aires.
Arkitekt: Fernanda Corrao
Beställaren: Ciudad de Buenos Aires
Byggherren: EGGIAROARQUITECTOS
Vill veta mer kontakta oss

STOCKHOLM - Sverige

Projekt: SPIROL
Plats: Torgområde GENETA centrum
Arkitekt: Désirée Johansson, Taggen Miljö och Landskap AB
Beställaren: Mia Rytterlund, Graflundsfastighet AB
Byggherren: Markägare och förvaltare
Vill veta mer kontakta oss

FITTJA (Stockholm) - Sverige

Projekt: SPIRITUELL1
Plats: Rekreationsplats ~ Panorama ~ Värdshusvägen
Arkitekt: Nina Carlsson, Ulrika Persson
Beställaren: Botkyrkakommun
Byggherren: Tekniska Förvaltningen
Vill veta mer kontakta oss

HELSINGFORS - Finland

Projekt: GH-44095710 GUGGENHEIM MUSÉET
Internationell tävling - 2014
Plats: Helsingfors, Finland.
Design: ARTOTEC AB
Beställaren: Solomon R. Guggenheim - Stiftelsen
Motagaren: Helsingfors Stadsstyrelsen
Läs mer ...

HELSINGFORS - Finland

Projekt: GH-44095710 GUGGENHEIM MUSÉET
Internationell tävling - 2014
Plats: Helsingfors, Finland.
Design: ARTOTEC AB
Beställaren: Solomon R. Guggenheim - Stiftelsen
Motagaren: Helsingfors Stadsstyrelsen
Läs mer ...

HELSINGFORS - Finland

Projekt: GH-44095710 GUGGENHEIM MUSÉET
Internationell tävling - 2014
Plats: Helsingfors, Finland.
Design: ARTOTEC AB
Beställaren: Solomon R. Guggenheim - Stiftelsen
Motagaren: Helsingfors Stadsstyrelsen
Läs mer ...

Våra samarbetspartner

A3D Projection
Brinkåker AB
FS-Trading
Stads & Park
ESS Reab och Ergonomi AB
Swedish ICT (Information and Communications Technology)
Enterprise Europe Network
SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Hjälpmedelsinstitutet
Tillväxtverket
Träcentrum
Acreo | Innovation for growth
Arkitekter utan gränser
Byggfakta
Corax Smide
Myrins Redovisningsbyrå AB
Winthers Revisionsbyrå AB
Bernt Jardemar Juristfirman AB
Taggen Miljö och Landskap AB
Temagruppen AB
Funkia AB
WSP Gruppen AB
Novamark AB
Tengbom AB
White Arkitekter AB
Nivå Landskapsarkitektur AB
E-City Landscape & Art
Atkins AB
Robusta Byggnads AB
Björnentreprenad AB
Svensk Markservice AB
K-Mark i Dalarna AB
NCC
Berg & Väg Maskin AB, Dotterbolag till PEAB
Småa Hus AB
S46 Mark-&-Väg AB
Akeab AB

med flera ...

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide.