En unik och karaktäristisk futuristisk, ergonomisk och organisk design!

För en hållbar miljö för framtida generationer. Framtiden är nu!

En värld med [Konst & Teknik] för Alla!

Ett koncept som ger en dimension som kombinerar kultur och urbanisering.

Pedagogisk lek, didaktik och högt lekvärde!

Så väl kognitivt som fysikskt stimulerande motionsredskap och vilo/rastplatser för alla, unga och äldre.

Integrerade lösningar för ALLA miljöer!

Konst för din stad, integrerad i miljö och arkitektur som bidrar till en modern konstnärlig identitet för fritid och komfort.

Högsta kvalitet för en hållbar framtid!

Med högsta kvalitet för att skapa lekplatser, rastplatser och offentliga platser, hela utemiljöer som är tillgängliga för alla, yngre som vuxna. ARTOTEC en signature för kvalitet!

Skapa en helt unik miljö med våra lekskulpturer och urbana möbler!

En förbättring av offentliga platser för allas glädje!

Universal Design eller Design för Alla konceptet.

Nya spännande lekredskap från ARTOTEC lockar fantasin och främjar välbefinnandet. Våra produkter är tillgängliga för så väl barn som vuxna oavsett funktionell förmåga. Välbefinnandet är ett begrepp byggt på subjektiva upplevelser av hälsa.

Säkerhet och hållbarhet!

Vi har varit framgångsrikt engagerade i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandarden SS-EN 1176:2008 och vår lekutrustning och våra urbana möbler är mycket robusta och tåliga.

Vill du begära en offert med leveransvilkor?
Behöver du ritningsunderlag i dwg format för gällande säkerhetsavstånd eller fallunderlag?
Fotodokumentation för publiceringar?
Boka tid för möte, utställning, eller föreläsning?
Har du en fråga angående våra produkter?
Våra rekommendationer?

Kontakta då oss per mail eller ring oss!

E-post: info@artotec.se
Skype: artotec.ab
Tel: 08 551 701 77
Mobile: 070 22 37 842
Begär Offert Online

© Exklusiv upphovsrätt ARTOTEC AB

Gilla oss på FaceBook

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Företagspresentation

ARTOTEC AB är ett svenkt företag som kombinerar konstnärlig och innovativ teknik till hjälp för myndigheter, utemiljöutvecklare, parkingenjörer, trägårdmästare, arkitektföretag, landskapsarkitekter, byggentreprenörer och fastighetsägare.

Frédéric Iriarte, konstnär, formgivare, fd lärare vid bl.a KTH inom Innovation & Design och grundare till ARTOTEC utvecklade med sin forskning och med sin starka motivation inom konst och teknik, alternativa lekredskap. Lekskulpturer och parkmöbler som tillgodoser alla kravspecifikationer och behov som ställs i dagens samhället.

Nu utvecklar vi ständig nya produkter, som inom kort kommer att presenteras på marknaden, så som nya cykelställ, papperskorgar, vindskydd, belysning, fontäner, platsspecifika redskap och diverse marklek, allt med ett särpräglat [Konst & Teknik] uttryck. Varje projekt har sina behov, sina krav och sin budget. Vi utför platsspecifik getaltning med högsta kompetensen och senaste tekniken i alla skilda områden.

ARTOTEC samarbetar med nationella och internationella företag och institutioner.

Om ARTOTEC Forskning & Utveckling

ARTOTEC/forskning är en organisation som för samman experter från skilda områden för att främja och stödja utvecklingen av nya innovativa lekmiljöer, lekredskap, lekskulpturer och stadsmöbler.

Inom ARTOTEC arbetar ett tvärvetenskapligt nätverk av konstnärer, arkitekter, ergonomer, stadsplanerare, forskare, formgivare, civilingenjörer, tillverkare, hantverkare och diverse specialister. Lekredskap, lekskulpturer och urbana möbler skapas och tillverkas med största hänsyn till säkerhet och estetiska, pedagogiska och tekniska krav som idag ställs och som kommer att ställas i framtiden.

Vi har varit framgångsrikt engagerade i förtydligande och justeringar av den nya europeiska säkerhetsstandarden SS-EN 1176:2008.

ARTOTEC /forskning rapport om tillgänglighet, användbarhet, ergonomisk analys, antropometriska studier och Universal Design konceptet publicerad på Hjälpmedelsinstitutets webbsida och belönad av Norrbacka-Eugeniastiftelsen.

Lekskulptur, lekutrustning, lekredskap
Bänkar, bord, fåtölj (metall och trä, med/utan ryggstöd)

Redskapens materialet och funktion har testats och utvecklats i samarbete med världsledande forskningslaboratorier och institutioner.

ARTOTEC är aktivt engagerade i hållbart tänkande och våra levrantör och tillverkare följer både europeiska miljöstandarder och våra högt ställda krav för miljö policy.

Att skapa säkra, lockande, trevliga och utmanande lekmiljöer och offentliga platser har bäring på följande mål:

Tillväxt då genomtänkta utemiljöer bedöms stärka kommunens eller fastighetsägarens attraktionskraft och sociala hållbarhet.
Barn-, ungdoms eller vuxensperspektivet genom att planera och gestalta för alla dessa grupper.
Folkhälsa (psykisk eller fysisk) genom att erbjuda och locka till lek och rörelse.
Trygghet genom att den nya lekplatsen eller offentliga platsen kommer att hålla en hög kvalitet och vara attraktiv samt hållbar.
Integration och mångfald genom att miljöer som lockar till spännande lek förenar och ger karaktär och identitet till platsen.
Jämställdhet och tillgänglighet om lekplatsen eller offentliga platsen är avsedd för flera generationer utan köns-, kulturs-, funktionsnedsättnings- eller åldersbegränsningar.
Äldre som vistas vid lekplatsen kan betrakta området som allmänt mötesplats där de kan träffa andra människor; ta med sig barnbarn och därmed känna sig integrerade och även ta del av leken och motionera.
Med kvalitativa redskap kan miljö och hållbar framtid skyddas för flera generationer framöver.
Att stimulera fantasin hos användare och betraktare skapar goda förutsättningar till ett idérikt samhälle .
Att minska skadegörelse och omvända den till glädje och kreativ näring medför många ekonomiska fördelar.

ARTOTEC verksamhet i enlighet med Bolagsverket
Orgnr: 556768-4294
SNI-KOD/Beskrivning
72190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
74101 Industri- och produktdesignverksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att formge, tillverka, marknadsföra och sälja innovativa och certifierade lekredskap och urbana möbler för barn och vuxna. Filosofin är att sammanföra konst och teknik i sin produktutveckling och på så sätt säkra företagets konkurrenskraft och därmed förenlig verksamhet.

ARTOTEC produkter är registerade med patent och mönsterskydd i enlighet med gällande lagstiftning.
Registrerade av Susanne Permerius, IP Administrator
BERGENSTRÅHLE & LINDVALL AB
Vid: KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM)

Varumärken och mönster
OHIM (OHIM is the European Union agency responsible for registering trade marks and designs)
Spiral EU Diarnr 001117857-0001
https://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager
Men även registrerade vid CopySwede (Upphovsrättslig paraplyorganisation) och BUS (Bildkonst Upphovsrätt)

Högkvalitativa tekniska produkter som lever upp till nutidens alla krav och förväntningar.

Kontakta oss idag för projektrådgivning, konsultation, rekommendationer och förslag.

Skicka en förfrågan vi besvarar dig omgående (ca 3-8 veckor beräknad produktionstid).

ARTOTECs historik, bakgrund, utveckling och framtid!

FILOSOFI

Vår filosofi är att sammanföra konst och teknik i produktutveckling.
Känna, tänka, göra med fördjupade kunskaper inom samhällsvetenskap, humanoria och naturvetenskap.

SAMARBETE

ARTOTEC samarbetar med ledande nationella och internationella företag, forskningslaboratorier och institutioner.

FRAMTID

Vi har initierat och diskuterat med bl.a NASA om att använda rymdforsknings-
material som i projektet "Down to Earth" i syfte att uppnå den bästa av alla världar.

NATUR

IBS-teoremet ~ Iriartes Bicentriska Spiral. Upptäckt och tillämpning.
Organisk formgivning sprungen ur naturlagar och fenomen, ett seriöst och beprövat engagemang i miljöfrågor, allt för en hållbar framtid.

KULTUR - HISTORISKA MILJÖER

Offentlig konst, dagens gestaltningar blir kulturhistoria, tiden går och lämnar sina spår och skapar identitet.
Ett kreativt samspel i tidens utveckling.

PEDAGOGIK - DIDAKTIK

Konst och lek påverkar oss på ett positivt sätt, det vet alla.
Men på vilket sätt? Eller vilka konkreta hälso eller kognitiva effekter för konst och lek med sig?
Psykisk och fysisk hälsa - Välbefinnande

TILLGÄNGLIGHET

Samtliga redskap kan användas av barn eller vuxna med funktionsnedsättningar i enlighet med rekommendationer från Hjälpmedelsinstitutet och följer konceptet Universal Design (Design för Alla). Dokumentations material är bl.a del av magisteruppsats i ergonomi vid Linköpings Universitet.

INNOVATION & DESIGN

Frédéric Iriarte, konstnär, formgivare, fd KTH-lärare, initiativtagare och kursansvarig inom bl.a. utbildningarna "Konst & Teknik, Färg och Form (6S4033)" "Innovation och Design", "Industri design, färg och form (6S2412)" utvecklade nya ideer för lekredskap. Med hjälp av fördjupade studier har han forskat inom materialkunskap och konstruktionsberäkningar, normer, regler och bestämmelser.

EGON MÖLLER-NIELSEN

En uppsats publicerad vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet "Från bilderbok till lekskulptur" en jämförelse mellan Egon Möller-Nielsens (arkitekt och skulptör, född 1915 i Köpenhamn, död 1959) tecknade barnböcker och lekskulpturer. Ett aktivt startskott för ARTOTECs verksamhet.

ARTOTEC LOGOTYP SEMENTIK

ARTOTEC logotyp kommer från:
ART (konst) = ARS ARTIS ~ Latin
TEC (förkortning Teknik) = Tekné ~ Grekisk

ARTOTEC LOGOTYP

Lekskulpturer - Urbana Möbler

ARTOTEC VISITKORT

ARTOTEC [Konst & Teknik]

Skanna QR-koden och du får omedelbar tillgång till ARTOTECs mobila webbplats.

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och ARTOTEC AB.
© Konst, Design har mönsterskydd i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, ARS, STIM, CopySwede med flera WorldWide.